Chính Sách Cookies

Cookies
Cookies là những file văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn đang truy cập một trang web. Cookies giúp các trang web hoạt động tốt hơn. Chúng cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin tổng hợp về cách người dùng tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cố gắng cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi nhớ cài đặt cá nhân mà bạn đã chọn tại trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng cookie để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn ở những hoàn cảnh khác. Hầu hết các cookie chúng tôi đặt sẽ tự động bị xóa khỏi máy tính của bạn ngay khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi hoặc thời gian ngắn sau đó.
Luật về cookie đã thay đổi vào tháng 5 năm 2011. Các trang web phải có sự đồng ý của bạn trước khi họ đặt một số loại cookie nhất định trên máy tính hoặc thiết bị cầm tay của bạn.
Thông tin đầy đủ về cookie mà chúng tôi có thể đặt trên trình duyệt của bạn sẽ xuất hiện bên dưới. Một siêu liên kết đến thông tin này về cookie xuất hiện nổi bật trên hầu hết các trang của trang web của chúng tôi.                

Cookies Của Bên Thứ Ba
Một số dịch vụ chúng tôi sử dụng để tăng thêm giá trị và sự thuận tiện cho trải nghiệm của bạn trên trang web này có thể thay quyền chúng tôi đặt cookie trên trình duyệt của bạn. Các dịch vụ này được chia thành ba nhóm lớn: phân tích trang web, khảo sát và quảng cáo.

Phân Tích Trang Web
Chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba — Google Analytics — để thu thập dữ liệu tổng hợp về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cố gắng cải thiện các dịch vụ trên trang web của mình. Google Analytics đặt một số cookie trên trình duyệt của bạn. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng các cookie của bên thứ ba này và bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của Google nếu bạn có thắc mắc.