Sự kiện

Xem lịch của chúng tôi

Từ năm 2021 đến năm 2024, chúng tôi sẽ đi vòng quanh Châu Á và Trung Đông để cung cấp thông tin về các phẩm chất của thịt bò của chúng tôi và hỗ trợ tất cả các chuyên gia quan tâm tới nó. Hãy theo dõi các sự kiện sắp tới của chúng tôi và đừng bỏ lỡ chúng!

Showroom (Arabia Saudí)
Class in Hotel School (Arabia Saudí)
Reverse trade mission with importers (Saudi Arabia, United Arab Emirates)
Reverse trade mission with importers (Japan, Vietnam)
Gulfood (United Arab Emirates)
Workshop with influencers (United Arab Emirates)
Showroom (United Arab Emirates)
Class in Hotel School (United Arab Emirates)
Foodex (Japan)
Showroom (Japan)
Workshop with influencers (Japan)
Showroom (Saudi Arabia)
Class in Hotel School (Saudí Arabia)
Reverse trade mission with importers (Saudi Arabia, United Arab Emirates)
Reverse trade mission with importers (Japan, Vietnam)
Gulfood (United Arab Emirates)
Workshop with influencers (United Arab Emirates)
Showroom (United Arab Emirates)
Class in Hotel School (United Arab Emirates)
Foodex (Japan)
Showroom (Japan)
Workshop with influencers (Japan)