Sản xuất tại Châu Âu

từ Tây Ban Nha

SẢN XUẤT TẠI CHÂU ÂU

EPM: Hệ thống an toàn nhất

Thịt bò của chúng tôi được sản xuất tuân theo các chỉ tiêu được thiết lập bởi MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHÂU ÂU (EPM), cơ quan quản lý ngành theo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm cao nhất trên thế giới.Tính bền vững của thịt bò của chúng tôi dựa trên việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn EPM.

MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHÂU ÂU (EPM)

Điểm cốt lõi của chúng tôi

Các Quy định về Sức khỏe Động vật và Cho ăn.

Theo luật của EU về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh động vật, và các biện pháp an toàn sinh học đối với hoạt động chăn nuôi và công nghiệp chế biến. Việc sử dụng kích thích tố để thúc đẩy tăng trưởng bị cấm hoàn toàn.

Phúc lợi động vật và một chứng nhận đặc biệt

Tất cả các tác nhân trong chuỗi đều tuân theo các quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Vật nuôi được nuôi dưỡng với chất lượng cuộc sống cao hơn sẽ tạo ra sản phẩm tốt hơn với mức sản lượng cao hơn. Ngành nuôi bò thịt của chúng tôi dẫn đầu toàn cầu về phúc lợi động vật.

Có trách nhiệm với môi trường

Ngành nuôi cam kết sâu sắc về tính bền vững. Chúng tôi đang tham gia vào dự án CARBON LIFE BEEF của châu Âu và chiến lược “CARBON NEUTRAL 2050” để giảm lượng khí thải carbon.

Truy xuất nguồn gốc và An toàn thực phẩm

Các phương thức truy xuất nguồn gốc đối với thịt bò của chúng tôi giúp bạn có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm bất cứ lúc nào, từ trang trại đến bàn ăn, nhằm đảm bảo một sản phẩm chất lượng, an toàn và lành mạnh.

HÌNH ẢNH

Đảm bảo cho người tiêu dùng

Từ cơ sở chăn nuôi đến điểm bán, khả năng truy xuất nguồn gốc của chúng tôi cung cấp thông tin liên tục giữa các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Đây là một đảm bảo về an toàn thực phẩm.

Thông tin được ghi lại trong Cơ sở dữ liệu (RIIA), bao gồm thông tin toàn diện về từng vật nuôi tham gia vào chuỗi sản xuất.

MỘT CHỨNG NHẬN ĐẶC BIỆT

Đi đầu trong giao thức vì quyền lợi động vật

Provacuno đã thiết kế một chứng chỉ với các chỉ tiêu tuân thủ Phúc Lợi Vật Nuôi (được gọi là ‘Compromiso Bienestar Animal‘) nhằm thiết lập các chỉ tiêu vượt trên cả các quy định của Châu Âu trong lĩnh vực này.

Chứng nhận được cấp để đảm bảo rằng vật nuôi được chăm sóc tốt nhất, giúp cải thiện và duy trì khả năng cạnh tranh của hoạt động chăn nuôi.