Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách này (cùng với Điều Kiện Sử Dụng của chúng tôi và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập trong đó) đặt ra cơ sở để chúng tôi xử lý mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu quan điểm và thông lệ của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó.
Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách bảo mật này (“Chính Sách Bảo Mật”). Nếu bạn không muốn chấp nhận Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng rời khỏi trang web này ngay lập tức.


Mục đích
Mục đích của Chính sách Bảo mật này là:để đảm bảo với bạn rằng chúng tôi công nhận và hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của những người truy cập vào trang web này; và để giải thích thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập từ Trang Web này và cách chúng tôi đảm bảo thông tin cá nhân đó được bảo vệ tốt nhất.
Chính Sách Bảo Mật này điều chỉnh trang web này tại Amazingbeef.eu (trong Chính Sách Bảo Mật này được gọi là “Trang Web” này). Các trang web khác mà Trang Web này có thể được liên kết không nằm trong Chính Sách Bảo Mật này.
Chính Sách Bảo Mật này chỉ bao gồm thông tin được Provacuno thu thập từ Trang Web này.


Bảo vệ dữ liệu
Wonderful beef tuân thủ Luật Hữu Cơ về Bảo Vệ Dữ Liệu 15/1999 và Nghị Định Hoàng Gia 1720/2007 ngày 21 tháng 12 (“Đạo Luật”), phê duyệt các quy định thi hành của Luật. Wonderful beef là người kiểm soát dữ liệu và là chủ sở hữu duy nhất của dữ liệu cá nhân được thu thập trên Trang Web này.
Wonderful beef không bán, chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin này trừ khi được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.
Chúng tôi sử dụng các quy trình cập nhật của ngành để giữ cho dữ liệu cá nhân được an toàn và bảo mật nhất có thể cũng như để bảo vệ chống mất mát, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn được truyền đến Trang web này; bất kỳ sự lây truyền nào đều là rủi ro của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.
Đạo Luật cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin chi tiết mà chúng tôi có về bạn. Quyền truy cập của bạn có thể được thực hiện theo Đạo Luật. Có thể phải trả một khoản phí nhỏ đối với bất kỳ yêu cầu truy cập nào.


Thông Tin Chúng Tôi Có Thể Thu Thập Từ Bạn

Bạn không cần phải đăng ký với chúng tôi để truy cập Trang Web. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin từ các tính năng tương tác như khảo sát trực tuyến, liên hệ và biểu mẫu đăng ký.

Tùy thuộc vào bạn đăng ký cái gì, thông tin bổ sung có thể được thu thập từ bạn.

 

Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý thông tin do bạn cung cấp tại thời điểm đăng tài liệu lên Trang Web này, cũng như thông tin chi tiết về việc bạn truy cập Trang Web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu traffic, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác) và các tài nguyên mà bạn sử dụng. Hơn nữa, nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể lưu hồ sơ về những thư từ đó.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn theo những cách sau:
để đảm bảo rằng nội dung từ Trang web này được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn
để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi – khi bạn chọn tính năng này- và để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi.


Bằng lòng
Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách thức được nêu ở trên.
Đôi khi, Trang web này có thể chứa các liên kết đến và đi từ các trang web của hệ thống đối tác, các nhà quảng cáo và các công ty liên kết của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web đó có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web đó.

Các Thay Đổi Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư

Internet và phương pháp hay nhất về quyền riêng tư dữ liệu đều đang phát triển. Do đó, chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này bất kỳ lúc nào. Nếu Chính Sách Bảo Mật này thay đổi theo bất kỳ cách nào, chúng tôi sẽ đặt một phiên bản cập nhật trên trang này. Thường xuyên xem lại trang này để đảm bảo bạn luôn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào và trong trường hợp nào – nếu có – chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin đó với các bên khác.