Đăng lại
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

THÀNH PHẦN

List of ingredients

KEYS

Thành phần chính:

Món ăn:

Phong cách:

Không khí:

Thời gian:

Khó khăn:

Mọi người:

Meat
Second
Home cooking
From the grandmother
30 min.
Medium
4/6

Main ingredient:

Meat

Dish:

Second

Style:

Home cooking

Atmosphere:

From the grandmother

Time:

30 min.

Difficulty:

Medium

People:

4/6

Sandwich bít tết sốt mayo tiêu xanh

Preparation:

NỘI DUNG LIÊN QUAN